DEN HAAG - De vakcentrale FNV wil bij bedrijven het achterstallig loon opeisen van aangehouden illegalen. Dat heeft vice-voorzitter K. Roozemond vrijdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Den Haag.

De FNV wil daarbij per illegaal zes maandsalarissen claimen op CAO-niveau. De bond wil het geld aan de uitgezette werknemers geven. "Wij onderkennen dat dit nog knap lastig kan worden", aldus Roozemond.

De FNV kiest voor een grote claim, omdat die ook moet dienen als schadeloosstelling voor slechte werkomstandigheden en mogelijke onderbetaling. De vakcentrale denkt werkgevers zodanig in hun portemonnee te treffen dat ze geen illegalen meer gebruiken.

Vreemdelingen zonder werkvergunning hebben sinds enige jaren recht op een claim op achterstallig loon. Van dit recht is tot dusver nog geen gebruik gemaakt. Illegalen blijken onbekend met de regeling, hebben geen tijd voor het indienen van een claim en bovendien schrikken ze ervoor terug hun identiteit bekend te maken. De FNV heeft een systeem bedacht waarbij de illegaal echter anoniem blijft tijdens de claim.

Aanleiding voor het FNV-standpunt is een aantal recente uitzettingen in grote steden. "De uitzettingen gebeuren in zo'n hoog tempo, dat de werknemer kan fluiten naar zijn loon", aldus Roozemond. De FNV vindt dat de acties zich beter kunnen richten op werkgevers dan op illegale werknemers.

De FNV voert over de claims nog overleg met de overheid. De vakcentrale wil agenten die de illegaal bij een bedrijf aanhouden, namelijk als getuigen gebruiken. De agenten kunnen immers bevestigen dat de illegaal aan het werk was bij een bedrijf.

De vakcentrale wil overigens eerst werknemers helpen uit de toetredende EU-landen zoals Polen, Roemenië en Bulgarije.

In een reactie zegt de land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland dat de FNV zich nogal eenzijdig richt op de werkgever. "De FNV kan beter de overheid op de tekortkomingen te wijzen", zegt een LTO-woordvoerder. "Het is namelijk erg eenvoudig om Nederland illegaal binnen te komen. Werkgevers kunnen bovendien nergens achterhalen of een werknemer legaal is."

De boeren- en tuindersorganisatie is al projecten gestart om illegale arbeid te voorkomen, onder meer door uitzendbureaus te certificeren.