AMSTERDAM - In grote steden dreigt een tweedeling tussen armen en rijken. Door de toename van succesvolle rijke mensen enerzijds en kansarmen anderzijds, ontstaan spanningen tussen de twee groepen.

Dat blijkt woensdag uit de discussienota 'Steden van morgen, keuzes voor vandaag' van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de nota die door minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties Atzo Nicolaï (VVD) aan de Tweede Kamer is gestuurd, worden grote steden een potentieel kruitvat genoemd. Behalve met kansrijke wijken krijgen steden volgens de bewindsman steeds meer te maken met wijken waarin het leefklimaat een groter probleem wordt. Het gaat dan om buurten waarin mensen wonen die onverschillig staan tegenover hun leefomgeving en waarvan de bewoners steeds moeilijker werk vinden.

Schooluitval

Om een tweedeling te voorkomen, moet volgens de minister worden geprobeerd de middenklasse in de steden te houden of naar de steden te trekken. Nicolaï dringt ook aan op meer aandacht voor het onderwijs in probleemwijken. Schooluitval moet worden voorkomen, scholen moeten in probleemwijken worden behouden en ouders moeten opvoedingsondersteuning aangeboden krijgen.