DEN HAAG - Minister Kamp (VROM) kan niet garanderen dat de lpg-stations in Nederland kunnen blijven bestaan. Er zijn vele miljarden nodig om het gebruik van lpg veilig te maken en dat geld is er niet. Onderzoek moet uitwijzen hoe het verder moet met transport, opslag en gebruik van deze brandstof, aldus Kamp donderdag in de Tweede Kamer.

"Lpg is een enorm veiligheidsprobleem", stelde de bewindsman vast. Geen van de zeshonderd stations in Nederland is echt veilig, vijftig moeten op korte termijn worden verplaatst omdat ze te dicht in de buurt van woningen liggen. Ook het transport vraagt om maatregelen. Dat gaat vaak nog over het spoor door dichtbevolkte gebieden.

Als er geen "haalbare en betaalbare oplossingen" zijn, komt de zogeheten uitfasering van lpg in beeld. "Ik kan niet uitsluiten dat dat nodig is", zei Kamp.