DEN HAAG - Werkgevers moeten uitproberen of ze met anoniem solliciteren een meer divers personeelsbestand krijgen. Dat stelde voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin werkgevers en vakbonden zitten, dinsdag tijdens een bijeenkomst van de PvdA over het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. In de SER zitten werkgevers en vakbonden.

De SER-voorzitter pleitte voor experimenten met anoniem solliciteren, zoals dat in Frankrijk is gebeurd. Daarbij kon de werkgever alleen het arbeidsverleden van de laatste vijftien jaar lezen in sollicitatiebrieven. Het resultaat was dat meer ouderen en allochtonen werden uitgenodigd voor een gesprek en ook werden aangenomen. "Als mensen de gelegenheid krijgen om hun eigen verhaal te vertellen, worden vaak vooroordelen weggenomen."

"Wetend dat we niet in een perfecte wereld leven" moeten volgens hem alle mogelijkheden worden aangegrepen om discriminatie met wortel en tak uit te roeien.

Afspiegeling

Het volgens de SER-voorzitter ook in het belang van werkgevers zelf om een personeelsbestand te hebben dat een afspiegeling is van de samenleving. "De wereld verandert en het nieuwe Nederland is multicultureel. Dat betekent nieuwe klanten en daarmee ook nieuwe werknemers."

Rinnooy Kan wees er ook op dat de SER op verzoek van raadslid Judith Ploegman van FNV Jong de komende maanden met een advies komt over de positie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.