DEN HAAG - Bij minder en eenvoudiger regels in de sociale zekerheid, zouden aanzienlijk meer mensen met een uitkering aan werk kunnen worden geholpen. Nu wordt nog te veel capaciteit opgeslokt door de gedetailleerde regelgeving waaraan de verstrekker van de WAO- en WW-uitkeringen, UWV, moet voldoen.

Dat heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) donderdag aan minister De Geus van Sociale Zaken geschreven. De raad vraagt van de minister maatregelen zodat de verstrekkers van de uitkeringen zich meer bezighouden met het verminderen van uitkeringsgerechtigden.

Hoogstens een op de acht van de in totaal twintigduizend medewerkers van het UWV begeleidt op dit moment een cliënt naar de arbeidsmarkt. De anderen zorgen vooral voor correcte en tijdige verstrekking van uitkeringen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is belangrijk werk, zegt de raad, maar dat mag niet ten koste gaan van de bedoeling om de afhankelijkheid van een uitkering te verminderen.