Onderzoek wijst uit dat er sprake is van aanhoudende teruglopende groei van de Amerikaanse economie

WASHINGTON - De Verenigde Staten verkeren nu officieel in recessie. De National Bureau of Economic Research (NBER

Daarmee is een einde gekomen aan de langdurigste periode van economische expansie uit de geschiedenis van de VS. Die heeft precies tien jaar geduurd. De vorige recessie betrof de periode juli 1990 tot maart 1991. Volgens de NBER is de huidige recessie in maart 2001 begonnen.

De NBER staat bekend als de officiële autoriteit in de VS op het gebied van de economische conjunctuur. Het onderzoeksinstituut bestudeert sinds de jaren dertig het verloop van de cycli.

Een recessie in de VS is populair gesproken een situatie waarin de economie meer dan twee achtereenvolgende kwartalen krimpt. Maar de NBER gebruikt andere indicatoren. "Een recessie is een duidelijke afname van economische activiteiten die meer dan een paar maanden duurt en zichtbaar is in de industriële productie, de werkgelegenheid, het reële inkomen en de groot- en detailhandel."

De werkgelegenheid piekte in maart waarna een afname met 0,7 procent is gemeten. De industriële productie kent over de afgelopen twaalf maanden een daling van bijna 6 procent. Dat is 1,4 procent meer dan in de vorige periode van recessie.

Het vaststellen van een recessie zegt niets over de aard, omvang of duur van de economische neergang.

/ECONOMIEIMF vreest voor Europese recessie