AMSTERDAM - Het vieren van sinterklaas blijft populair. Bijna ,8 miljoen huishoudens in ons land doen het dit jaar. Dat betekent een score van 55 procent van de Nederlandse bevolking. Het is wel een geringe afname met 2 procent, maar over de jaren heen blijft het percentage stabiel. Dat blijkt uit gegevens van marktonderzoeksinstituut Nipo.

Sinterklaas is sterk gebonden aan het hebben van kleine kinderen onder de zeven jaar. Van deze groep viert 95 procent Sinterklaas. Als mensen geen thuiswonende kinderen hebben, daalt het cijfer naar procent. Overigens viert 11 procent van hen het feest meer dan een keer.

Per vierend huishouden wordt gemiddeld 135 euro aan cadeaus besteed. Daarmee geeft Nederland dit jaar 515 miljoen euro aan sinterklaasgeschenken uit, zo heeft het Nipo berekend. In 28 procent van de gevallen leidt het feest tot het maken van surprises en bij 49 procent tot dichten.