DEN HAAG - Werkgevers kunnen in 2003 en 2004 subsidie krijgen voor het omzetten van 10.000 Melkertbanen in gewone banen. Het ministerie van Sociale Zaken stelt daarvoor 170 miljoen euro beschikbaar, 17.000 euro per baan.

Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Het betreft de uitwerking van een afspraak die vorige week is gemaakt in het Najaarsoverleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. De maatregel leidt ertoe dat een op de vijf Melkertbanen een gewone baan kan worden. Eerder besloot het kabinet dat volgend jaar 8000 Melkertbanen moeten verdwijnen.

Rutte wil verder stimuleren dat er meer doorstroming plaatsvindt in de nog resterende Melkertbanen, schrijft hij in zijn brief. Verder wilen de ministeries van VWS en Onderwijs geld beschikbaar stellen om personen met een Melkertbaan te laten doorstromen naar een gewone baan. Ook in de kinderopvang komen hiertoe mogelijkheden.