MAARSSEN - Huisartsen en medisch specialisten vinden dat zij te hard moeten werken en te weinig tijd aan patiënten kunnen besteden. Bovendien zijn zij ontevreden over de manier waarop hun werk is ingedeeld.

Ruim 80 procent zou graag efficiënter en effectiever willen werken. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van Elsevier Gezondheidszorg onder 278 huisartsen en 686 specialisten.

De artsen stellen dat zij gemiddeld 53,5 uur per week werken. Daarvan zijn zij gemiddeld 31 uur per week bezig met patiëntenzorg.

De rest van de tijd gaat op aan zaken als administratie en managementtaken (10 uur) en onderzoek en verplichte bij- en nascholing. Vooral cardiologen en huisartsen zeggen daar last van te hebben.

Politiek

De toenemende bureaucratisering en invloed vanuit de politiek is daar volgens hen de oorzaak van. Ongeveer de helft zegt dat zij daardoor minder persoonlijk contact met hun patiënt hebben.