DEN HAAG - Bouworganisaties willen dat een hoofdconstructeur voortaan het werk van ontwerpers en bouwers gaat controleren. Het plan van aanpak met dit voorstel wordt 30 oktober aangeboden aan Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.

Dick Stoelhorst, voorzitter van de Betonvereniging, coördinatiecentrum in de betonwereld, geeft aan dat "Er iemand nodig is die de samenhang van de constructie van begin tot einde in de gaten houdt. En die kijkt of het mooie plan dat de architect maakt ook echt wordt vertaald in een veilige constructie."

Volgens Stoelhorst ontstond het idee na incidenten als het Bos- en Lommerplein in Amsterdam, het parkeerdek van een hotel in Tiel, balkons van een woongebouw in Maastricht en de toneeltoren in aanbouw in Hoorn. Dit plan is geschreven om aan te geven hoe iedereen ermee moet omgaan, aldus Stoelhorst. Het wordt de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een controlerende figuur aan te wijzen. "Als je kunt zorgen dat informatie goed wordt overgedragen, kun je tijdens het hele proces misschien gebruik maken van verscheidene personen."

Het ministerie van VROM juicht het initiatief toe. Een woordvoerster stelt dat het goed is als er een aanspreekpunt is. Toch is het ministerie niet van plan de aanwezigheid van de hoofdconstructeur verplicht te stellen, aangezien de taken die nu aan de hoofdconstructeur worden toebedeeld al zijn opgenomen in de regels.