SCHIEDAM - DSW heeft als eerste zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De jaarpremie komt uit op 1137 euro, 87 euro meer dan dit jaar. Dit zei DSW-directeur Chris Oomen woensdag. Ook vorig jaar kwam DSW als eerste met een premie.

Bij de verzekeraar uit Schiedam zijn 330.000 personen verzekerd. Hiermee is DSW een betrekkelijk kleine zorgverzekeraar. Volgens Oomen zal de nieuwe premie net zoals die van het afgelopen jaar kostendekkend zijn.

DSW zegt de premie laag te kunnen houden omdat het nauwelijks tot geen kortingen aanbiedt op collectieve contracten. Hierdoor kan de verzekeraar ook snel de premie berekenen omdat hij geen rekening hoeft te houden met die collectieve contracten. "Het is daarom makkelijk en sneller rekenen."

Contract

Het ministerie van Volksgezondheid gaat uit van een maximale individuele premie van 1166 euro volgend jaar voor mensen die geen collectief contract hebben, 100 euro meer dan dit jaar. De premies voor collectieve verzekeringen komen volgens het ministerie uit op 1100 euro, gemiddeld wordt de premie 1134 euro.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schat dat de individuele premies volgend jaar uit komen op 1185 euro. En als verzekeraars niet bereid zijn om verlies te lijden op hun beheerskosten komt daar ongeveer 17 euro bij, stelt de koepelorganisatie. Dat geld is onder meer nodig om wanbetalers weer op het rechte pad te krijgen.

Fouten

Belangrijkste redenen voor de stijging zijn gestegen zorgkosten en het feit dat een aantal fouten van dit jaar moeten worden gecorrigeerd. Zo hebben werkgevers dit jaar teveel meebetaald aan de zorgkosten. De compensatie daarvoor wordt over meer jaren uitgespreid.

Zorgverzekeraars zullen de premie individueel vaststellen. De andere verzekeraars komen volgende maand met hun premie. Zij hebben beloofd op 15 november in elk geval op hun eigen websites duidelijk te maken welke premie zij gaan hanteren. Wie wil overstappen moet voor 1 januari 2007 zijn oude verzekering opzeggen en heeft dan tot 1 februari de tijd om zich bij een nieuwe verzekeraar te melden.

Overstappen

De verwachting is dat de strijd om de verzekerde ook dit jaar zal losbarsten. Afgelopen stapte grofweg een op de vijf mensen over op een andere verzekering.

Volgens onderzoeksbureau Aon is een op de vier werkgevers van plan hun werknemers een ander collectief contract aan te bieden. Het informatiecentrum van zorgverzekeraars Vektis schat het aantal overstappers op 10 procent.