RIJSWIJK - De prijs van drinkwater verschilt sterk per regio. In sommige regio's, zoals Groningen, is de prijs daarbij de afgelopen jaren gedaald, terwijl in andere gebieden, zoals Zeeland, Friesland en Flevoland de prijs juist is gestegen.

Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant dinsdag heeft gepubliceerd. Vooral waterbedrijven die als commerciële onderneming dividend uitkeren aan de aandeelhouders hebben hun prijs de afgelopen jaren flink verhoogd. Drinkwater is daardoor soms duurder dan absoluut noodzakelijk, stelt de krant.

Een gemiddeld huishouden in Groningen heeft de uitgaven voor water de afgelopen vier jaar met bijna tien procent zien dalen tot bijna 117 euro per jaar. De Zeeuwen zagen daarentegen hun wateruitgaven in dezelfde periode met ruim 5 procent stijgen tot 167 euro.

Bedrijfsvoering

Volgens de Volkskrant is dat verschil deels terug te voeren op een verschil in bedrijfsvoering: het Groningse drinkwaterbedrijf wil geen winst maken, het Zeeuwse wel, want dat is onderdeel van een commercieel bedrijf. Consumenten hebben overigens geen keuze in hun drinkwaterleverancier; die wordt bepaald door de woonplaats. De markt voor drinkwater is niet vrij.