AMSTERDAM - Het bouwbedrijf Ballast Nedam geeft vakbondsleden een voorkeursbehandeling bij de afhandeling van het sociaal plan. Van de tweehonderd mensen die het bedrijf moeten verlaten, zijn er veertig tot vijftig lid van een bond. Zij krijgen vier weken salaris meer mee dan de niet-leden.

Dat heeft Ballast Nedam dinsdag bevestigd. Volgens het bedrijf hebben de bonden om deze regeling verzocht. De vakbonden behartigen volgens een woordvoerster van Ballast Nedam de belangen van alle werknemers, terwijl er maar een paar lid zijn. "Zij betalen contributie, dus het is redelijk dat ze een deel daarvan terugkrijgen", aldus de zegsvrouwe.

Volgens FNV Bouw is de regeling een initiatief van Ballast Nedam. De vakbondsleden hebben volgens de organisatie met hun contributie betaald voor het sociaal plan, waarvan wel iedereen profiteert. "De extra periode is een soort onkostenvergoeding", aldus een woordvoerster.

Volgens CNV-bestuurder A. van den Brink is het personeel dat minder geld meekrijgt een inzamelingsactie begonnen om een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen de regeling. De bestuurder ziet die echter met vertrouwen tegemoet, omdat een dergelijke afspraak wel vaker voorkomt.

De centrale ondernemingsraad (COR) van Ballast Nedam vindt dat de tweehonderd werknemers een gelijke behandeling verdienen. "Bovendien is lidmaatschap van een vakbond vrijwillig en verdienen leden geen onkostenvergoeding", zei een woordvoerster. De COR is in overleg met het bestuur van het bedrijf over de regeling.

Het is wettelijk toegestaan om vakbondsleden bij ontslag een financieel voordeel te geven, stelt hoogleraar arbeidsrecht E. Verhulp van de Universiteit van Amsterdam. "Het is bijzonder, maar juridisch zit het wel goed." De oud-FNV'er vindt verder dat een dergelijke regeling moet kunnen. Niet-leden profiteren volgens hem van de diensten van een vakbond, terwijl ze geen contributie betalen.

De landelijke CNV-voorzitter D. Terpstra vindt het prima dat onderscheid is gemaakt tussen de leden en de niet-leden. Volgens hem is het aantal kosteloos meeprofiterende niet-leden namelijk al te groot. De FNV heeft geen mening, omdat ze het akkoord niet exact kent. Werkgeversorganisatie VNO-NCW merkt alleen op dat dit soort regelingen weinig voorkomen omdat ze blijkbaar niet in de Nederlandse verhoudingen passen.

De werknemers moeten Ballast Nedam verlaten wegens de wankele financiële positie van het bedrijf. De onderneming wil op korte termijn haar financiële huishouding op orde krijgen. Daarom doet Ballast voor 210 miljoen euro afstand van het belang in de baggercombinatie BHD.