VOORBURG - Het aantal vrouwen dat arbeidsongeschikt raakt, stabiliseert. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van 1998 tot en met 2003 nam het aantal vrouwen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid met bijna 100.000 toe. In deze periode bleef het aantal mannen met zo'n uitkering vrijwel gelijk. Hierdoor groeide het aandeel vrouwen van 39 procent in 1998 tot meer dan 45 procent in 2004.

"In 2005 kwam aan deze ontwikkeling een einde. Het aandeel vrouwen daalde na september 2005 zelfs licht", aldus het CBS.