HILVERSUM - Verzekeraars hebben de afgelopen maanden niet genoeg premie terugbetaald van de verzekering tegen het WAO-gat. Ze trokken vaak percentages onkosten af van de terugbetaalde premies.

Het tv-programma Kassa bracht zaterdagavond een brief naar buiten van het Klachteninstituut Verzekeringen. Daaruit blijkt dat deze organisatie de afgetrokken kosten te hoog vindt.

Volgens Kassa kunnen honderdduizenden verzekerden tussen de 80 en 200 euro extra terugkrijgen als ze een klacht indienen over de hoge kosten.

Verzekering

Verzekeraars boden sinds 1993 de WAO-gatverzekering aan ter aanvulling van de WAO-uitkering. De politiek schafte de uitkering dit jaar af. In de twee jaar daarvoor kwamen er zo goed als geen nieuwe mensen in de WAO. Daarom besloten verzekeraars de premie over 2004 en 2005 terug te storten aan zeker anderhalf miljoen verzekerden.

Volgens Kassa hielden verzekeraars als Aegon, Nationale Nederlanden en Fortis over 2004 25 procent onkosten in, over 2005 geen. De verzekeraars van de Achmea-groep hielden aanvankelijk 24,5 procent in over beide jaren, maar brachten dat terug naar maximaal 20 procent.

Provisie

Verzekeraars verklaren de hoge kosten onder meer door de provisie die assurantiekantoren krijgen, vaak 15 procent. Het Klachteninstituut gaat ervan uit dat die provisie niet verhaald mag worden op de verzekerde.

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars liet in een reactie weten dat de verzekeraars "heel redelijk en billijk gehandeld hebben". Volgens hem hebben zij gemiddeld 11 procent ingehouden.

Dat is ter compensatie voor de administratieve kosten die ze maakten in de twee jaar dat de verzekering voor het WAO-gat in de lucht moest worden gehouden.

De Ombudsman

Stichting De Ombudsman liet zaterdag weten dat verzekeraars de ingehouden kosten "niet of nauwelijks" onderbouwen. De organisatie legde in een voorbeeldzaak een klacht neer bij het Klachteninstituut Verzekeringen.

Tijdens deze proefprocedure bood de verzekeraar aan om een extra bedrag terug te betalen. De stichting adviseert werknemers dan ook na te gaan hoe bij henzelf de teruggave is geregeld.

Verzekerden moeten zich met een klacht eerst wenden tot hun eigen verzekeraar. Krijgen ze daar nul op het rekest, dan kunnen ze terecht bij het Klachteninstituut.