DEN HAAG - Tussen Nederland en bedrijven in door Israël bezette Palestijnse en Syrische gebieden zijn uitgebreide economische relaties. Dat gaat om Nederlandse handelspartners van Israëlische bedrijven in de Gazastrook, de Westoever en de Golan Hoogvlakte of om bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die er investeren.

Dat laat onderzoek zien van United Civilians for Peace, een organisatie die zich namens zes hulporganisaties inzet voor een rechtvaardige oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict.

Het onderhouden van dergelijke relaties staat op gespannen voet met maatschappelijk verantwoord ondernemen en met normen die de Verenigde Naties hebben vastgelegd.

Eind vorig jaar antwoordde minister Bot (Buitenlandse Zaken) nog op Kamervragen dat hem geen Nederlandse bedrijven bekend zijn die investeren in bezette Palestijnse gebieden of die handel drijven met bedrijven die gevestigd zijn in nederzettingen in deze gebieden.

Unilever

De onderzoekers hebben 25 Nederlandse handelspartners gevonden van bedrijven in Israëlische nederzettingen die naar Nederland exporteren. Daarnaast zijn er twee Nederlandse bedrijven, waaronder Unilever, die investeren in de nederzettingen en nog eens twee die diensten verlenen die de bezetting van de Palestijnse gebieden ondersteunen. Ook zijn er veertien Nederlandse dochterondernemingen van zes bedrijven met activiteiten in de nederzettingen.

Unilever-dochter Beigel & Beigel produceert crackers en zoutjes in Barkan op de bezette Westelijke Jordaanoever. Interwand Eibergen heeft volgens het rapport glazen wanden geleverd voor een nieuw terminalgebouw bij de grensovergang Erez. Ook kraanverhuurder Riwal uit Dordrecht profiteert van de Israëlische aanwezigheid in de bezette gebieden. Via het gelieerde bedrijf Lima Holding verhuurt het kranen die bij de bouw van de afscheidingsmuur worden gebruikt.

Volgens de onderzoekers klopte het antwoord van Bot indertijd dan ook niet dat dat hij geen aanwijzingen had "dat het Nederlandse bedrijf betrokken is bij de bouw van de barrière".

Gedragscode

Een woordvoerder van Unilever liet in een reactie weten dat zij daar volgens een strikte gedragscode handelen. Ook leeft Unilever volgens hem de regels van de organisatie van rijke industrielanden OESO en de VN na. Op basis daarvan is Unilever van mening dat het niets verkeerd doet. Bovendien, zo stelt de zegsman, Unilever is geen politieke organisatie, maar een bedrijf. "Wij houden ons verre van politiek", aldus de woordvoerder.

"Er is geen verbod op handelsrelaties maar we ontmoedigen wel investeringen", reageerde een woordvoerder van het ministerie.

Buitenlandse Zaken beschouwt dit zaken doen als maatschappelijk niet verantwoord ondernemen. In resoluties heeft de VN Israël herhaaldelijk opgeroepen zich uit de bezette gebieden terug te trekken. "We nemen contact op met de bedrijven die in het rapport zijn genoemd."