DEN HAAG - Er moeten re-integratieprojecten komen voor alle uitkeringsgerechtigden. Dat vindt een burgerpanel van werkzoekenden. Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontving vrijdag dit idee en andere suggesties van twee burgerpanels.

De panels bestonden uit 25 werkgevers dan wel werkzoekenden die zich bogen over de vraag hoe meer mensen aan het werk kunnen komen.

Re-integratieprojecten bestaan nu al voor bijvoorbeeld mensen die in de WAO zitten. Het panel van werkzoekenden pleit verder voor meer maatwerk, bijvoorbeeld door een plan van aanpak per persoon.

Met de Individuele Re-integratieovereenkomst kan een werkzoekende of arbeidsgehandicapte de regie nemen over de eigen re-integratie. Deze werkwijze zou voor alle uitkeringen mogelijk moeten zijn, vinden de werkzoekenden.

Opleiding

Het burgerpanel van werkgevers vindt dat er een betere afstemming moet komen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo zouden de Regionale Opleidingscentra alleen mensen moeten opleiden voor beroepen waar vraag naar is. Werkgevers zouden verplicht moeten zijn deze mensen in dienst te nemen.

Minister De Geus stelde de panels in om oplossingen uit de praktijk te horen. De burgerpanels zijn in principe eenmalig. De rapportage Burgerpanels SZW is vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer.