DEN HAAG - Instellingen in de thuiszorg drukken jaarlijks 66 tot 100 miljoen euro achterover door goedkope bedrijven in te huren voor de zorg, maar wel het volle bedrag in rekening te brengen bij zorgverzekeraars. Dat staat in een onderzoek van Achmea, dat de zorgverzekeraar deze zomer naar het ministerie van Volksgezondheid stuurde.

Een woordvoerder van staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) bevestigde donderdag een bericht van die strekking van het NOS Journaal. Achmea deed onderzoek in de eigen regio en rekende het bedrag dat ze misliep om naar landelijke schaal.

Al eerder werd bekend dat de staatssecretaris de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht gaf om deze praktijken te onderzoeken. De NZa heeft voor het onderzoek de hulp ingeroepen van de FIOD-ECD om te kijken of er sprake is van economische delicten. Dit onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.

Constructies

De thuiszorginstellingen zouden soms ingewikkelde constructies bedenken, waarbij niet duidelijk is waar het geld blijft. Naar thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen gaat jaarlijks 3,8 miljard euro. Ruim de helft is voor de thuiszorg.

ActiZ, de brancheorganisatie voor de verpleging, verzorging en thuiszorg, heeft ernstige bezwaren tegen de "ongenuanceerde berichtgeving omtrent vermeende fraude in thuiszorg". Het kan schadelijk zijn voor de branche, vooral omdat de aard en omvang van de eventuele fraude nog niet zijn vastgesteld, concludeert de organisatie. De onderzoeken worden wel toejuicht. "Hiermee wordt duidelijk of het systeem waarbinnen de thuiszorg nu georganiseerd is, sluitend is."