ZEIST - De premie die burgers volgend jaar voor hun ziektekostenpolis moeten betalen, kan fors oplopen. Dat heeft directeur Martin Bontje van de koepelorganisatie van zorgverzekeraars ZN woensdag gezegd.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat de premie voor 2007 met ongeveer 100 euro zal stijgen tot 1166 euro per jaar. ZN gaat uit van een bedrag van minstens 1188 euro. Bontje verwijt minister Hoogervorst de prognose voor volgend jaar "om politieke redenen" te rooskleurig te hebben voorgesteld.

Hij zegt dat de zorgverzekeraars over 2006 40 euro per verzekerde verlies hebben geleden. Daarbij moeten ze volgend jaar extra geld op tafel leggen voor maatregelen tegen wanbetalers. Ook zullen de zorgkosten per patiënt verder stijgen. Dat geldt ook voor kosten die verzekeraars moeten maken om hun bedrijf te runnen.

Keuze

Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel moesten alle burgers afgelopen jaar kiezen bij welke zorgverzekeraar ze een polis afsloten. Binnenkort hebben ze de mogelijkheid om over te stappen naar een andere, als ze ontevreden zijn over hun huidige verzekeraar.

Bontje verwacht dat de grote zorgverzekeraars hun premie voor volgend jaar begin november bekendmaken. De andere zullen later in november volgen. Vanaf 1 december kunnen mensen hun contract met hun zorgverzekeraar verbreken.

Vervroegen

Een meerderheid van de Tweede Kamer probeert die datum te vervroegen, bijvoorbeeld naar 15 november.

Maar Bontje zei woensdag dat de zorgverzekeraars daardoor in problemen komen. Het is volgens hem een enorme klus voor de bedrijven om al hun klanten voor 1 december een brief te sturen met daarin een aanbod voor een nieuwe polis. Hij denkt dat die datum niet vervroegd kan worden.

Wisselen

Bontje verwacht dat de komende maanden 50 tot 75 procent van de verzekerden van verzekeraar zal wisselen, een veel groter aantal dan vorig jaar. Hij sluit daarbij niet uit dat verzekeraars de komende tijd in financiële problemen komen en worden gedwongen te fuseren met andere.

PvdA

De Tweede Kamerleden Ferd Crone en Frank Heemskerk (beiden PvdA) willen van het kabinet weten hoe het de zorgtoeslag denkt te verhogen nu de premie hoger uitvalt dan gedacht. Ze hebben hierover woensdag schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Gerrit Zalm (Financiën) en Hoogervorst.

De PvdA'ers willen vóór donderdagochtend half tien antwoord, omdat daarna de financiële beschouwingen verdergaan, het debat over de financiële plannen van het kabinet voor volgend jaar.