DEN HAAG - De door werkgevers zo gehate WAO-boete, Pemba, wordt per 1 januari vervroegd afgeschaft. Dat valt samen met de toezegging van premier Balkenende om volgend jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 de nieuwe uitkering voor volledig arbeidsongeschikten te verhogen. Dat stelde vicefractievoorzitter Gerda Verburg van het CDA woensdag in de Tweede Kamer.

Door de Pemba-boete betalen werkgevers nu meer WAO-premie naarmate ze meer personeel in de nieuwe WAO, de WIA, laten stromen.

Verburg stelde woensdag dat in de WIA deze prikkel niet meer nodig blijkt, omdat de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten voldoende is gedaald. Kringen rond het kabinet zeggen dat er over de afschaffing wordt gesproken, maar dat de zaak nog niet definitief is geregeld.

Verburg wees op "de package-deal" die bij de invoering van de nieuwe WAO dit jaar is afgesproken met werkgevers en de vakbeweging. Als de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten voldoende zou dalen en de doorbetaling van het ziekengeld werd beperkt, dan zou zowel de uitkering voor volledig afgekeurde werknemers omhoog gaan als de Pemba-boete worden afgeschaft.