AMSTERDAM - Een salarisstijging van 2,5 procent, een verhoging van de eindejaarsuitkering en meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Dat zijn de belangrijkste cao-eisen van de bonden voor overheidspersoneel die woensdag aan minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) zijn overhandigd, meldt Abvakabo FNV.

De huidige cao voor rijksambtenaren loopt 1 januari af. De vakbonden willen dat hun leden op die datum 2,5 procent meer loon krijgen, omdat de salarissen in de publieke sector nog zouden lopen bij de marktsector. Ook moet in drie jaar tijd stapsgewijs een 'volwaardige' dertiende maand van ruim acht procent worden opgebouwd.

Verder moeten de ministeries als één werkgever gaan optreden. Dat bevordert de loopbaanontwikkeling en herplaatsing bij reorganisaties, stellen de bonden. Zij willen dat ambtenaren meer mogelijkheden krijgen zelf hun werkdruk te reguleren. "Continue bezuinigingen en reorganisaties hebben gezorgd voor een te hoge werkdruk."

Remkes laat woensdag weten nog geen percentages te willen noemen voor de loonstijging. Wel geeft hij aan mee te willen werken aan flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden en het aanpassen van de reiskostenvergoeding. De minister wil een cao afspreken voor één jaar. Volgende maand moeten de partijen er uit zijn.