AMSTERDAM - Als medisch specialisten hun huidige inkomensniveau willen behouden, zullen ze meer uren moeten gaan maken en meer zorg moeten leveren aan hun patiënten. Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid heeft dat woensdag gezegd tijdens een congres in Amsterdam.

Hij schetste daar een beeld van de gezondheidszorg zoals die er in 2020 naar zijn mening uit zal zien. De specialisten werken nu, zo blijkt uit onderzoek, ongeveer 180 dagen per jaar. De minister noemt dat "onderbenutting van menselijk kapitaal". Volgens hem moet aan die onderbenutting zo snel mogelijk een eind worden gemaakt, zeker met de vergrijzing op komst.

Binnenkort neemt het kabinet een besluit over het nieuwe uurtarief voor specialisten. Volgens Hoogervorst staat als een paal boven water dat het nieuwe tarief lager zal uitvallen dan wat specialisten nu krijgen uitbetaald.

Irrelevant

De Orde van Medisch Specialisten noemt de uitspraken van Hoogervorst ongefundeerd en bovendien irrelevant. Volgens de Orde baseert de minister zich op onderzoeken die zijn gedaan om de kostprijs van bepaalde medische handelingen (dbc's) vast te stellen. Deze gegevens zeggen alleen wat over het aantal uren dat specialisten in een specifieke behandeling steken, maar niets over het totale aantal uren dat ze werken, zegt de Orde.

Daar komt volgens de Orde nog eens bij dat het aantal werkdagen of uren van een specialist niet van belang is voor de vaststelling van een uurtarief van specialisten. Dan gaat het meer om de vragen wat een specialist mag verdienen, hoe hoog zijn kosten kunnen zijn en wat zijn werkdruk is.

Prestatie

Alle ziekenhuizen zullen in 2020 volgens Hoogervorst aan prestatiebeloning doen. Dat betekent dat de artsen worden betaald naar de hoeveelheid werk die ze op zich nemen. Daarbij zullen de specialisten in veel gevallen in loondienst zijn van een ziekenhuis, of bijvoorbeeld mede-eigenaar zijn. Ze hebben er dan belang bij dat het ziekenhuis goed draait.

Patiënten zullen in de toekomstvisie van Hoogervorst via duidelijke testen in één oogopslag kunnen zien welk ziekenhuis goed presteert en welk ziekenhuis achterblijft. Eigen betalingen van patiënten voor bezoek aan een arts zijn in 2020 volgens de minister de gewoonste zaak van de wereld.