AMERSFOORT - De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is jaarlijks ruim 4 miljoen euro kwijt aan zorg voor onverzekerde illegalen. De instellingen zijn wettelijk verplicht die zorg te leveren, maar krijgen daar geen geld voor. Dat is onredelijk, stelt directeur Jos de Beer van koepelorganisatie GGZ Nederland woensdag. Hij eist dat minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) een oplossing verzint.

Hoogervorst heeft tot nu toe geweigerd om een waarborgfonds in het leven te roepen voor zorg aan onverzekerden. Enige tijd geleden bepaalde de rechter dat hij wel de kosten moet vergoeden van de zorg die GGZ instelling BAVO/RNO Groep aan illegalen had gegeven.

Maar sindsdien heeft de minister volgens de GGZ niets gedaan om het probleem structureel op te lossen. "Het gaat erom dat zorg kan worden verleend waarvan de overheid vindt dat ze moet worden verleend", stelt De Beer. Hij benadrukt dat illegalen zich ook niet kunnen verzekeren.

Hoogervorst

GroenLinks en de SP vinden dat Hoogervorst eindelijk moet zorgen dat deze zorg aan onverzekerden wordt vergoed. Zij pleiten al tijden voor een waarborgfonds voor hulp aan onverzekerden. Ook de PvdA wil de minister om opheldering vragen. Donderdag praat de Kamer over de kwestie.

Jaarlijks maken ongeveer 2000 illegalen gebruik van GGZ-zorg. Ongeveer 425 van deze mensen vallen onder de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen en worden gedwongen opgenomen.