UTRECHT - Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42 procent van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten.

Dit jaar gaat de helft (50,1 procent) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen.

PvdA-Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl vindt dat het rapport aantoont, dat er niets terecht is gekomen van de belofte van premier Jan Peter Balkenende dat ouderen zonder pensioen "zouden worden ontzien". Het vrij besteedbaar inkomen, de koopkracht, is afgenomen door het huurbeleid, de hogere kosten van zorg en hogere energielasten, aldus Noorman - den Uyl.

Welles-nietes

Staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken zei in het vragenuurtje van de Tweede Kamer dat er "kanttekeningen zijn te plaatsen" bij de opzet van het onderzoek. Volgens hem laat ander onderzoek een heel ander beeld zien. Van Hoof zei niet te voelen voor een welles-nietes spel met cijfers en beloofde de Tweede Kamer te komen met een schriftelijke reactie op het Nibud-rapport.

Ouderen zijn volgens het Nibud een belangrijke risicogroep geworden als het gaat om betalingsproblemen. Daarom is het instituut dinsdag de 'Financieel Fit op Leeftijdcampagne' begonnen.

Leeftijd

Daarin worden 65-plussers gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van financiële voordelen die samenhangen met hun leeftijd, zoals speciale ouderenkortingen, en geen schroom te hebben om daarvoor hun hand op te houden. Staatssecretaris Van Hoof noemde deze conclusie van het Nibud "belangrijk".

Zo zou een kwart van de mensen die recht hebben op huurtoeslag daar volgens Van Hoof geen gebruik van maken. Binnenkort komt het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport over het "niet gebruik" van voorzieningen als bijzondere bijstand.

Schuld

Ouderen die samenwonen zien volgens het Nibud inmiddels 43,5 procent van hun inkomen opgaan aan vaste lasten. Zes jaar geleden was dat nog 34,8 procent. Dat 65-plussers meer kwijt zijn aan vaste lasten, verklaart volgens het Nibud waarom ze meer betalingsproblemen hebben en vaker een beroep doen op schuldhulpverlening. Er blijft immers steeds minder over voor voeding, versnaperingen, kleding, vrije tijdsuitgaven en huisdieren.

Het Nibud wijst erop dat de gepensioneerden extra kwetsbaar zijn. "Anders dan 65-minners zijn zij meestal niet in staat door arbeid hun inkomsten te verhogen om daarmee hun schulden op te lossen." Ook kunnen ze moeilijker krediet krijgen. Daarnaast hebben ze vaak extra kosten wegens aanpassingen aan de woning, speciale medicijnen en huishoudelijke hulp.