AMSTERDAM - Telecombedrijf Versatel heeft twee rechtszaken verloren rondom de veiling vande umts-licenties in juli 2000. In de eerste zaak stelde Versatel dat deNederlandse staat deelname van nieuwe marktpartijen aan de veiling hadbemoeilijkt door het gekozen veilingontwerp. Een rechter besliste dat deoverheid de licenties niet opnieuw hoeft te verdelen.

De tweede zaak hadbetrekking op een dreigbrief die Versatel van concurrent Telfort (O2) ontving.In de brief stelde Telfort dat Versatel alleen meedeed aan de veiling om deprijzen voor de andere partijen op de drijven. Telfort wilde Versatel hieromvoor de rechter slepen, terwijl Versatel vond dat Telfort op basis van de briefgeschorst moest worden.

De regering wees dit verzoek echter af, en Versateltrok zich hierop terug uit de veiling. Versatel overweegt om in hoger beroep tegaan.