UTRECHT - Middelbare scholen sturen zoveel leerlingen op een maatschappelijke stage dat vrijwilligersorganisaties de stroom nauwelijks meer aan kunnen. Vorig jaar liet de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen een blik buiten de schooldeur werpen, dit schooljaar is dat al bij twee derde van de scholen het geval.

Dat blijkt uit onderzoek van Civiq, een adviesbureau voor vrijwilligerswerk. De onderzoekers schatten dat dit schooljaar 50.000 tot 70.000 scholieren op stage gaan. Maar veel organisaties voor vrijwilligerswerk, waar de scholieren veelal aankloppen, zijn helemaal niet toegerust op de begeleiding van de stagiairs.

Bovendien werken scholen niet samen bij de zoektocht naar stageplaatsen, omdat ze uit zijn op de beste plekken voor de eigen leerlingen.