LUXEMBURG - De Nederlandse overheid heeft onterecht een vetorecht bij belangrijke besluiten van TPG en tot voor kort ook bij KPN. Dit zogeheten gouden aandeel is strijdig met Europese regels voor vrije concurrentie, zo oordeelde het Europese Hof van Justitie donderdag.

De rechten van de Nederlandse staat "gaan verder dan gevallen waarin de tussenkomst van de staat noodzakelijk is wegens het algemeen belang, zoals bij TPG de instandhouding van een postdienst", aldus de rechters.

Met het gouden aandeel kan minister Zalm (Financiën) bepaalde besluiten tegenhouden, ook al heeft de Staat slechts een minderheid van de aandelen.

Splitsing

Het bijzondere aandeel is ingevoerd toen de voormalige PTT werd geprivatiseerd. Bij de splitsing van de PTT in 1998 tot KPN en TPG ging het aandeel naar beide bedrijven.

De Staat heeft het gouden aandeel in KPN in december 2005 verkocht aan KPN zelf. Vrijdag meldde het ministerie dat het ook haar laatste gewone aandelen in KPN verkoopt.

Obstakel

Het gouden aandeel bij KPN bleek een groot obstakel toen het Spaanse Telefónica in het voorjaar van 2000 KPN wilde overnemen. De Spanjaarden waren huiverig voor de staatsinmenging ondanks dat minister Zalm van Financiën onder voorwaarden bereid was het gouden aandeel af te staan.