DEN HAAG - Gezien de geringe instroom van nieuwe volledig arbeidsongeschikten dit jaar, komt het besluit om hun uitkering te verhogen dichterbij. Dat heeft minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) woensdag gezegd in reactie op het CDA-voorstel voor een hogere nieuwe WAO-uitkering: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer heeft het CDA voorgesteld om vanaf 1 januari dit jaar de IVA met terugwerkende kracht te verhogen van 70 naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Voor het plan bestaat een Kamermeerderheid, dankzij de steun van VVD, PvdA en SP.

Daarbij is het zaak dat het aantal uitkeringen per jaar onder de 25.000 blijft. Bovendien moeten werkgevers en vakbonden het ziekengeld beperken.

Lage instroom

"De instroom is zoveel minder dan verwacht dat het belangrijk is om mensen die het echt nodig hebben, met een hogere uitkering gelukkig te maken", aldus De Geus. Wanneer dat gebeurt, kan hij nog niet zeggen.

Wel wijst de CDA-minister op een eerder debat dat hij heeft gevoerd met de Tweede Kamer over dit onderwerp. Toen is afgesproken dit najaar eerst nog te kijken naar nieuwe instroomcijfers van uitkeringsinstituut UWV.

IVA-uitkeringen

Het uitkeringsinstituut UWV heeft in het eerste halfjaar 1500 IVA-uitkeringen toegekend. Het kabinet gaat er in de begroting van uit dat dit oploopt tot 6000 dit jaar en dat er in 2007 weer 6000 bijkomen.

Daarmee kunnen volgens De Geus in totaal 12.000 mensen profiteren van een eerdere verhoging van de uitkering. "De mensen in de IVA dit jaar krijgen eerder een nabetaling. Die 6000 van volgend jaar hoeven daarop niet te wachten en krijgen direct een hogere uitkering."

Oppositie

PvdA en SP vinden de CDA-plannen nog te mager. PvdA-leider Wouter Bos wees samen met factievoorzitter Jan Marijnissen van de SP op tienduizenden 'oude' WAO'ers die nu in een herkeuringsoperatie volgens strengere normen ook volledig worden afgekeurd. Zij zouden dezelfde verhoging moeten krijgen.

Maar Verhagen wil zich houden aan het CDA-verkiezingenprogram. Daarin staat dat dit pas volgend jaar geregeld kan worden, omdat de herkeuringsoperatie van oude WAO'ers pas in 2007 is afgerond.