DEN HAAG - De nieuwe WAO-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten moet al vanaf 1 januari dit jaar met terugwerkende kracht omhoog van 70 naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Fractieleider Maxime Verhagen van het CDA zal daartoe woensdag een voorstel indienen bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

De maatregel geldt alleen voor mensen die dit jaar volledig zijn afgekeurd.

Het voorstel wordt gesteund door de VVD en vermoedelijk ook door een groot deel van de oppositie. In mei dit jaar had het CDA met de PvdA ook al aangedrongen op een eerdere verhoging van nieuwe WAO-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten, de zogeheten IVA.

Instroom

Toen gingen de partijen akkoord met het voorstel van minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) om eerst te onderzoeken of de instroom in de nieuwe WAO wel voldoende gedaald is.

Bij de herziening van de WAO was afgesproken dat de uitkeringen voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken, pas volgend jaar zouden stijgen, op voorwaarde dat het aantal nieuwe arbeidsongeschikten zou dalen tot minder dan 25.000 per jaar.

Betalen

Het CDA wil dat moment dus naar voren halen. Hoe de fractie het plan wil betalen, is nog niet duidelijk. Vooralsnog is de instroom in de nieuwe WAO lager dan verwacht. In het eerste halfjaar heeft het uitkeringsinstituut UWV ongeveer aan 1500 mensen een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) toegekend.