DEN HAAG - Het is onverantwoord om de no-claimregeling in de zorg per 1 januari 2007 af te schaffen, daar is te weinig tijd meer voor. Dat stelt minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) dinsdag in een brief waar het CDA om had gevraagd. Hoogervorst waarschuwt de Kamer geen oude schoenen weg te gooien voordat er nieuwe zijn.

Afschaffen zonder invoering van een alternatief leidt bovendien tot een boekhoudkundig probleem waar 2 miljard euro mee gemoeid is, stelt de minister in zijn brief.

Eigen risico

Ook op 1 januari 2007 een ander systeem van eigen betalingen invoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een verplicht eigen risico met een inkomensafhankelijke maximering, is volgens de minister niet haalbaar. Dat kan volgens hem op zijn vroegst op 1 januari 2008. Dat moet een nieuw kabinet na de verkiezingen maar doen, stelt hij.

Hoogervorst steunt hiermee het standpunt van het CDA dat vorige week al aankondigde de no-claim pas in 2008 af te willen schaffen. GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SP zouden dat graag volgend jaar al willen doen.

No-claim

Met de no-claimregeling kunnen verzekerden die geen tot weinig zorgkosten maken, maximaal 255 euro per jaar terugkrijgen van de verzekeraar. Chronisch zieken met veel zorgkosten krijgen nooit iets terug. Gezonde mensen wel. Volgens de minister is het een bescheiden vorm van eigen betalingen en is dat nodig om het draagvlak voor de stijgende zorgkosten van ouderen en chronisch zieken in stand te houden.

Modaal inkomen

Een jonge werknemer met een modaal inkomen betaalt nu al 4300 euro per jaar aan AWBZ- en zorgverzekeringspremies. Afschaffing van de no-claim vraagt van deze groep een nog grotere bijdrage aan de solidariteit in de zorg, is zijn veel gehoord standpunt.

Om ook in de toekomst de zorg voor mensen met lage inkomens en mensen die (chronisch) ziek zijn betaalbaar en toegankelijk te houden, is het volgens hem noodzakelijk dat er voldoende draagvlak blijft bestaan bij deze groep betalers. Bovendien spoort de no-claimregeling gezonde mensen aan om zuinig met zorg om te gaan, betoogt de minister. En dat is juist de groep mensen bij wie op dat punt nog winst te behalen valt.