BRUSSEL - Eurocommissaris Neelie Kroes (mededinging) onderzoekt of Duitsland de eerlijke concurrentie op de Europese energiemarkt verstoort door het gratis weggeven van emissierechten aan nieuwe energiecentrales. Dat heeft minister Joop Wijn van Economische Zaken maandag gezegd in Brussel na overleg met Kroes.

Wijn had vorige week schriftelijk zijn beklag gedaan bij Kroes over het nieuwe Duitse beleid. Hij vroeg haar om een "adequate reactie" als de berichten waar zijn over het gratis weggeven van emissierechten door de Duitse regering.

Maandag sprak hij Kroes mondeling en kreeg van haar de verzekering dat ze er alles aan zal doen de omstandigheden voor bedrijven in de hele Europese Unie gelijk te houden. Wijn ziet het Duitse beleid als concurrentievervalsing.

Vervuilingsrechten

Nederlandse bedrijven trokken daarover eerder al bij hem aan de bel. Duitsland belooft elektriciteitscentrales gratis vervuilingsrechten voor de uitstoot van CO2 in de periode 2012-2026. Berlijn loopt daarmee vooruit op de nieuwe EU-afspraken.

De huidige verdeling van emissierechten loopt tot 2012.