ZOETERMEER - De overheid moet files alleen oplossen als de economische schade hoger is dan de kosten om het probleem op te lossen. "Het is onmogelijk om een einde te maken aan alle files", zei de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), M. van der Harst, zaterdag tijdens het jaarcongres van deze organisatie.

Het ligt volgens de voorzitter voor de hand om alleen op economisch belangrijke wegen de files op te lossen. "Het gaat om wegen waar veel vrachtwagens rijden. Daar zijn de kosten ook het hoogst", lichtte een woordvoerster van TLN toe. Op wegen waar alleen vakantiegangers komen, is het volgens de zegsvrouwe niet nodig om het fileprobleem aan te pakken. "Dat heeft economisch gezien geen zin."

Kilometerprijs

De gebruikers van de belangrijke wegen moeten zelf voor de verbetering van de infrastructuur betalen via een zogenoemde kilometerprijs. Weggebruikers betalen per kilometer een bepaald bedrag, dat vervolgens geheel wordt gebruikt om een einde te maken aan het fileprobleem. "Wie meer rijdt, moet ook meer betalen", aldus TLN.

Omdat dit systeem er volgens TLN voorlopig nog niet is, wil de organisatie dat op korte termijn de belangrijkste economische locaties in Nederland, zoals havens en grote bedrijventerreinen, onderling met elkaar worden verbonden. Dat kan volgens de organisatie via provinciale en gemeentelijke wegen en rijkswegen.

Kwaliteitsnet

De overheid moet knelpunten op dit kwaliteitsnet, zoals TLN het systeem noemt, oplossen. Dat kan betaald worden uit de algemene middelen. Als het systeem van de kilometerprijs is ingevoerd, kan de overheid het kwaliteitsnet weer opheffen. "Dit is dan overbodig", aldus de woordvoerster.

Uit een recente enquête van TLN blijkt dat alleen al de filekosten voor vervoersbedrijven ongeveer 1,2 miljard euro per jaar bedragen. Vrachtwagens staan gemiddeld 10 procent van de reistijd vast.