AMSTERDAM - De ingebruikname van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam is opnieuw vertraagd. Dat heeft de gemeente Amsterdam maandag meegedeeld. Volgens de gemeente komt de metrolijn pas in 2013 gereed (in plaats van 2012) en zullen de kosten stijgen met 83 miljoen euro.

De vertraging en de extra stijging van de kosten zijn een gevolg van nieuwe afspraken die wethouder Tjeerd Herrema en het Projectbureau Noord/Zuidlijn maakten met de aannemers en adviseurs van de Noord-zuidlijn. Volgens de gemeente zijn deze afspraken gemaakt 'om de financiële risico's in de toekomst beperkt te houden', zo staat in de bekendmaking.

Volgens de gemeente worden nu bindende afspraken gemaakt en accepteert zij een extra kostenpost en vertraging onder de voorwaarde dat de aannemers zich houden aan de nieuwe planning op straffe van een boete.

Tegenvallers

Amsterdam maakte in maart bekend dat de metrolijn, die moet gaan rijden tussen Amsterdam-Noord en de Zuidas, in 2012 gereed zou zijn en dat de kosten zouden uitkomen op iets meer dan 1,7 miljard euro. Door verschillende tegenvallers was dat al 7 procent meer dan de raming aan het begin van de bouw in 2002.

De gemeente Amsterdam kondigde eind juli aan in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechtbank over de rijksbijdrage aan de Noord-Zuidlijn. Eerder die maand bepaalde de rechtbank dat Amsterdam geen recht heeft op extra compensatie door het Rijk van de stijgende bouw- en loonkosten.

Kosten

Het Rijk compenseert deze kosten volgens een vast percentage, maar dat is volgens de gemeente veel te laag. Hierdoor kunnen er nog eens tientallen miljoenen euro's bovenop de geraamde kosten komen.