DEN HAAG - Het CDA wil studenten hun masteropleiding op termijn volledig zelf laten betalen. Dat stelt de partij voor in haar conceptprogramma voor de verkiezingen, aldus een woordvoerder zaterdag. Het voorstel betekent ruwweg een verviervoudiging van het collegegeld in de laatste studiejaren.

Het CDA wil het hogere collegegeld geleidelijk invoeren. Op welke termijn is nog onbekend. Doel van het plan is om de masteropleidingen, de tweede fase van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten, kostendekkend te maken. Overigens moet dat niet voor alle studierichtingen gaan gelden.

Het CDA-plan moet er namelijk niet toe leiden dat mensen niet langer voor dure studies zoals medicijnen kiezen. Er moet daarom een soort vereffening tussen de kosten van de verschillende studies komen, aldus de zegsman.

Bachelor

Het collegegeld voor het eerste deel van de hogere opleiding, het bachelordeel, blijft overigens onaangetast in de plannen, zegt de woordvoerder van de partij. Over een week stelt het partijcongres het definitieve verkiezingsprogramma vast.

De PvdA heeft geen goed woord over voor de plannen van het CDA. Tweede Kamerlid Martijn van Dam noemt het voorstel "een absurd idee" waardoor studenten met arme ouders niet kunnen doorstuderen. "Dit heeft hetzelfde effect als de studiebeurs afschaffen", aldus Van Dam.

Het CDA wil bij voorbaat tegemoet komen aan deze kritiek door studenten de mogelijkheid te geven om te lenen voor de masteropleiding. Afgestudeerden die weinig verdienen, hoeven deze schuld minder snel in te lossen. Na twintig jaar moet de restschuld worden kwijtgescholden.

Onacceptabel

De studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt het CDA-voorstel onacceptabel. Volgens voorzitter Sebastiaan de Bak is het "schandalig dat de student weer de portemonnee moet trekken". Volgens het ISO worden veel studenten bij een verviervoudiging van het collegegeld gedwongen te lenen, iets waar de organisatie fel tegen is.

Het ISO wijst er verder op dat het universitaire bacherlordiploma op de arbeidsmarkt niet volledig wordt erkend als startkwalificatie. Studenten die vanwege de hoge kosten afzien van een masteropleiding, kunnen daardoor in problemen komen, aldus het ISO.

CDA jongeren

De jongerenorganisatie van het CDA vindt het voorstel van de moederpartij "oliedom". "De door het CDA gewenste kenniseconomie lijkt vooral een alles overheersende zelfredzaamheid te gaan behelzen."

Het CDJA meent dat vooral studenten met minder rijke ouders sneller geneigd zijn genoegen te nemen met het bachelordiploma. "Daardoor gaat veel potentieel talent verloren. Het CDA moet zijn huiswerk snel overdoen."