DEN HAAG - Plan Nederland krijgt de komende vier jaar nul euro subsidie van minister Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. De organisatie, voorheen bekend als Foster Parents, had 144 miljoen euro aangevraagd. Ook het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika grijpt naast de pot, net als 54 andere kleinere organisaties voor armoedebestrijding.

Dat blijkt uit een overzicht dat de bewindsvrouw vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van Ardenne heeft tussen 2007 en 2010 ruim 2,1 miljard euro te verdelen onder tientallen maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. Het meeste geld gaat naar de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ICCO (525 miljoen), de stichting Oxfam Novib (509 miljoen) en de stichting Cordaid (421 miljoen).

Subsidieregeling

Alle organisaties zijn via de nieuwe subsidieregeling MFS geselecteerd op kwaliteit en resultaat. Met haar verdeling wijkt Van Ardenne vrijwel niet af van het advies van de onafhankelijke Adviescommissie Medefinancieringsstelsel.

Die heeft 114 aanvragen bekeken op kwaliteit van de bedrijfsvoering, op draagvlak en een eigen bijdrage van minimaal 25 procent en op de kwaliteit van de voorgestelde programma's. Op grond daarvan zijn subsidies toegewezen aan 58 organisaties.

Elf daarvan hebben nog niet eerder een bijdrage gevraagd aan Ontwikkelingssamenwerking. Drie van de nieuwe aanvragers zijn nog geen vijf jaar actief. Van Ardenne denkt dat de elf kunnen bijdragen aan vernieuwing en innovatie op hun terrein. Ze hoopt dat in de volgende subsidieronde nog meer aandacht uitgaat naar jonge en vernieuwende hulporganisaties.

Verbijstering

Voorzitter Jan Willem Gunning van de raad van toezicht van Plan Nederland is "verbijsterd". Hij kan zich niet voorstellen dat de teller zomaar op nul komt, nadat Plan jaren constructief en naar tevredenheid met het departement heeft samengewerkt. Gunning is nog niet ingelicht over de reden en begrijpt niet wat er aan de hand is. Hij wil snel overleg met de minister.

De stopzetting van de subsidie betekent niet het einde van de organisatie, want particulieren dragen voor een belangrijk deel bij. "Maar het is ernstig, omdat we minder kunnen doen voor de kinderen in ontwikkelingslanden."

Het ministerie heeft wel alle 114 organisaties vrijdag ingelicht over de toekenning, aldus een woordvoerster. Plan Nederland scoorde te laag bij de organisatietoets (bedrijfsvoering). De programmavoorstellen konden die lage score onvoldoende compenseren.

Volgende week krijgen alle organisaties schriftelijk de onderbouwing toegezonden.