DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werknemers hun recht behouden om te weigeren meer dan dertien zondagen per jaar te werken. Onder druk van zowel de christelijke partijen SGP, ChristenUnie en CDA als de linkse oppostiepartijen PvdA en GroenLinks zegde minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken toe dit in nieuwe Arbeidstijdenwet te regelen.

Volgens de huidige wet kunnen individuele werknemers weigeren om meer dan dertien zondagen per jaar te werken. Maar op advies van de werkgevers en de vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) worden de regels voor arbeids- en rusttijden per 1 januari versoepeld.

De Geus erkende dat hierdoor sociale partners in cao's kunnen afspreken dat er in sectoren en bedrijven meer dan 39 per 52 zondagen gewerkt moet worden en dat er geen individueel weigeringsrecht meer zou zijn. "Dergelijke cao's heb ik nog niet gezien", stelde hij. Maar hij had er geen bezwaar tegen om de nieuwe Arbeidstijdenwet aan te passen.