DEN HAAG - Mannen, ouderen en hoogopgeleiden bij de overheid verdienen minder dan hun collega's in de marktsector. Vrouwen en werknemers die jonger zijn dan 25 jaar, verdienen in de collectieve sector echter meer. Dat blijkt uit een donderdag gepresenteerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het algemene beeld geldt echter volgens de onderzoekers niet voor werknemers bij defensie, de rechterlijke macht, politie en waterschappen. Daar is de beloning gemiddeld beter dan in de marktsector. Daarentegen verdienen ambtenaren bij het Rijk, de provincies en gemeenten, leraren en werknemers in de zorg en de welzijnssector minder dan mensen die niet in overheidsdienst zijn.