BRUSSEL - Het kabinet heeft de afgelopen drie jaren in totaal een bedrag van 310 miljoen euro in Brussel laten liggen. Het geld was gereserveerd voor sociale fondsen in achtergebleven regio's, maar het kabinet heeft er nooit aanspraak op gemaakt, blijkt uit de eindafrekening van de EU-begroting over 2005.

Het geld zat in de zogeheten ESF-pot (Europees Sociaal Fonds) en was beschikbaar voor de periode 2003 tot en met 2005, zei eurocommissaris voor begroting Dalia Grybauskaité donderdag in een toelichting.

Volgens de Litouwse is de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, niet schuldig aan de Nederlandse situatie. Er zijn volgens haar "objectieve redenen". De slechte ervaringen die Nederland in het verleden met het ESF had, zijn volgens haar een oorzaak en sommige projecten waren niet mogelijk door een te hoog bruto nationaal inkomen in Nederland.

Verlies

"Maar soms moet je de kansen grijpen die je hebt", aldus Grybauskaité. "De EU-lidstaten moeten de fondsen gebruiken en niet laten liggen." Het Nederlandse 'verlies' van 310 miljoen euro bedraagt 55 procent van het totaal dat de 25 EU-landen in die periode hebben laten liggen in Brussel.

Nederland heeft slechte ervaringen met het ESF. Projecten die in de jaren negentig onder toenmalig PvdA-minister Ad Melkert van Sociale Zaken waren ingediend, bleken later naar het oordeel van Brussel slecht geadministreerd. Den Haag moest 157 miljoen euro terugbetalen voor de eerste helft van jaren negentig en ongeveer 80 miljoen voor de laatste jaren.

Aanvragen

Daarna werd het beheer van de ESF-gelden in Nederland verbeterd. Dat leidde tot zoveel aanvragen dat de huidige politiek verantwoordelijke, staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken, vorig jaar oktober het ESF-loket moest sluiten, omdat de subsidiepot leeg was. Het is onduidelijk hoe dat te rijmen is met de melding van eurocommissaris Grybauskaité dat Nederland 310 miljoen euro heeft laten liggen.

Scholing

Vanuit het ESF stroomt subsidiegeld van de Europese Unie naar onder meer projecten voor bijvoorbeeld scholing, naschoolse opvang en integratie van allochtonen.