LELYSTAD - De provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht pompen de komende zeven jaar 685 miljoen in hun eigen economie. De overheden hopen dat de Randstad door die impuls in 2015 weer bij de top vijf van beste economische regio's van heel Europa hoort.

Een woordvoerder van de provincie Flevoland verklaarde woensdag dat de Randstad momenteel op de gedeelde zestiende positie staat van Europese regio's. Het grootste deel van de 685 miljoen euro gaat direct naar het bedrijfsleven. De rest is bedoeld om de Randstad aantrekkelijker te maken als woon-, werk- en recreatiegebied.

De vier provincies en de grote steden werken al enige tijd samen in de Regio Randstad. Ze gebruiken, wat de economische impuls aangaat, zelf echter liever de naam Landsdeel West, omdat er op hun grondgebied ook regio's liggen die buiten de traditionele Randstad liggen. Zoals Noordelijk Flevoland en de noordelijke punt van Noord-Holland.

Europese Unie

De betrokken provincies en gemeenten hopen dat de Europese Unie 270 miljoen euro wil meebetalen aan hun plannen. Ze rekenen verder op een bijdrage van minimaal 81,6 miljoen euro van de Nederlandse overheid. Een derde deel komt uit eigen zak. Voor de rest zoeken de Randstad-regio's naar andere geldschieters.

De financiële impuls is vooral bedoeld voor vernieuwende industrie, het stimuleren van ondernemerschap en het onderling verspreiden van beschikbare economische kennis. Het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven zou op dit moment nog gunstig zijn, maar kan bij een minder aantrekkelijk woon- en werkklimaat ook snel omslaan. De provincies en de gemeenten winnen de komende weken nog wel advies in bij andere organisaties in hun regio, zoals natuurverenigingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zelf.