AMSTERDAM - Een meerderheid van de bedrijven vindt dat de overheid weinig vertrouwenwekkende oplossingen aanreikt voor de problemen van ondernemers. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van KPMG onder middelgrote en grote ondernemingen, waarvan de resultaten woensdag zijn gepresenteerd.

De overheid besteedt vooral te weinig aandacht aan de infrastructuur en bereikbaarheid, aldus de ondernemers. Ook de zorg en flexibiliteit op de arbeidsmarkt verdienen meer aandacht.

Van de bedrijven verwacht 40 procent dat het ondernemingsklimaat de komende vijf jaar zal verbeteren. Ruim 13 procent denkt dat het juist slechter wordt. Bijna 30 procent denkt dat de economische positie van Nederland ten opzichte van het buitenland de komende tien jaar zal versterken. Een jaar geleden was dat nog maar 14 procent.

Een meerderheid (60 procent) van de bedrijven vindt dat langer werken onontkoombaar is om de concurrentiepositie van Nederland te behouden. Bijna de helft vindt dat ondernemingen zich meer moeten richten op allochtone werknemers.