AMSTERDAM - De premie van de ziektekostenverzekering gaat volgend jaar met ruim honderd euro per jaar omhoog. Volgens het Centraal Planbureau zal de jaarpremie ongeveer 1134 euro bedragen, nu is dat 1025 euro.

Minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD) gaat er vanuit dat het bedrag uiteindelijk lager zal uitvallen dan geschat als gevolg van de onderlinge concurrentie tussen de zorgverzekeraars. In de dinsdag verschenen begroting noemt hij geen bedrag.

De ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar 192 miljoen euro minder. Het ministerie van Volksgezondheid voert die korting door, omdat de sector in 2004 en 2005 zijn budget heeft overschreden. Het ministerie wil bereiken dat de ziekenhuizen de gemaakte afspraken over beheersing van de kosten beter nakomen.

Voor IVF-behandelingen en buikwandcorrecties komt volgend jaar 12,5 miljoen euro extra beschikbaar. De verpleeghuissector kan rekenen op 434 miljoen voor de jaren 2007 tot en met 2011. Met dat geld moeten er meer 'handen aan het bed' komen. Daarvoor komt om te beginnen volgend jaar 63 miljoen beschikbaar. Om de almaar stijgende kosten van dure geneesmiddelen te kunnen blijven bekostigen, reserveert het ministerie vanaf volgend jaar 120 miljoen extra.