DEN HAAG - Nederland heeft volgend jaar een overschot op de Rijksbegroting van 0,2 procent. Dit heeft minister Gerrit Zalm van Financiën bekendgemaakt bij de aanbieding van de begroting voor 2007.

Een overschot is sinds het jaar 2000 niet meer voorgekomen. De uitgaven van de overheid groeien volgend jaar met 1,5 procent en blijven daarmee achter bij de groei van de economie. Het kabinet blijft binnen het vastgestelde "uitgavenplafond", het laat 300 miljoen euro "onbesteed", zei Zalm.

"Nederland doet het nu in veel opzichten beter dan de andere landen in Europa. De economische groei is hoger en de overheidsfinanciën zijn in recordtempo op orde gebracht." Hierdoor is er volgens Zalm sprake van een "nieuw economisch perspectief".

Perspectief

Er zijn meer banen, meer koopkracht en minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering. Het vestigingsklimaat voor bedrijven is verbeterd. De criminaliteit is gedaald.

Door de afdracht aan de Europese Unie te verminderen komt een miljard euro beschikbaar voor lagere lasten. Dat wordt gelijk verdeeld over burgers en bedrijven.

De VVD-bewindsman is de langst zittende minister van Financiën uit de geschiedenis. Hij wilde nog niet aangeven of deze aanbieding van de begroting zijn laatste is geweest.