AMSTERDAM - Vakcentrale FNV eist volgend jaar een loonsverhoging van 2,5 procent. In bedrijven en sectoren die goed draaien, kan dat volgens de vakcentrale nog worden aangevuld met eenmalige bonussen.

"We moeten balanceren. Bij een onderhandelingsruimte van in totaal 3 procent gaan we niet tot het gaatje", stelde cao-coördinator Wilna Wind van de FNV maandag. Zo wil de vakcentrale nog ruimte overhouden voor andere zaken dan loon, bijvoorbeeld voor scholing en stageplekken.

Werkzekerheid staat bij de leden van de FNV nog steeds hoog in het vaandel, zo wijzen peilingen uit. "Er is meer in het leven dan geld", aldus Wind. "Daarom zetten we opnieuw stevig in op afspraken over scholing en stageplaatsen". De FNV wil dat werknemers de kosten van een opleiding niet hoeven terug te betalen, als zij van baan veranderen.

Initiatief

"Werknemers moeten eigen initiatief tonen om zich voor te bereiden op veranderingen en zich ontplooien, maar dan moeten ze ook daartoe in staat worden gesteld." Ook wil de vakcentrale in cao's afspreken dat werknemers er recht op hebben eenmaal per jaar met de werkgever over hun loopbaan te spreken.

De FNV roept de hulp in van ondernemingsraden (OR). Om te voorkomen dat er te hoge bonussen aan de top worden uitgedeeld, kan de OR werkgevers afrekenen op de vraag of er geïnvesteerd wordt in de kennis van werknemers en of er een evenwichtig personeelsbestand is met jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, wit en zwart.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil bij cao-onderhandelingen het accent meer leggen op eenmalige uitkeringen en resultaatafhankelijke beloningen. Voortaan zou hooguit de helft van de verhoging een structureel karakter moeten hebben. "Op de looneis van de FNV gaan we nu even niet in", aldus een woordvoerster.

Winst

Ook de vereniging van kleine en middelgrote bedrijven MKB-Nederland ziet liever dat een deel van de loonsverhoging pas wordt uitbetaald nadat ondernemingen meer winst of een hogere omzet hebben gedraaid. Verder vindt de organisatie dat de vakbonden niet één looneis voor heel Nederland moeten stellen. De loonsverhoging moet aansluiten bij de sterkte van individuele sectoren, aldus Alfred van Delft, coördinator sociaal beleid van MKB-Nederland.

De FNV zet naast het loon en scholing in op betere voorzieningen om een baan met het privéleven te combineren. Vol verwachting kijkt de vakcentrale uit naar verkiezingsbeloften over kinderopvang. Maar dat is niet voldoende. Ook ouderschapsverlof moet worden uitgebreid.

Om ouderen de kans te geven langer door te werken, wil de vakcentrale meer afspraken maken over deeltijdpensioen. Voor de snelgroeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP) wil de vakcentrale bovendien meer zekerheden inbouwen. Zo werkt de FNV aan betere pensioenvoorzieningen voor de zzp'ers.