DEN HAAG - Dankzij meer en scherpere controles in de uitzendbranche is de Arbeidsinspectie vorig jaar op meer misstanden gestuit. Een op de vijf van de ruim 550 gecontroleerde bedrijven bleek zich schuldig te maken aan illegale arbeid. Bij de controles in 2004 lag het percentage uitzendbureaus dat in de fout ging, nog op 15.

Dat blijkt uit een verslag van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal controles op illegale arbeid bij uitzendbureaus en loonbedrijven is vorig jaar verdubbeld. Bovendien wordt er een scherpere risicoanalyse gemaakt, waardoor de pakkans is vergroot.

Bij de geconstateerde overtredingen werden in totaal 183 vreemdelingen aangetroffen, waarvan ongeveer de helft ook illegaal in Nederland verbleef. In de controles ligt het zwaartepunt bij de bedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Bij 21 procent van deze organisaties werden misstanden geconstateerd.

Controleren

Brancheorganisaties certificeren en controleren hun eigen leden om illegale arbeid tegen te gaan. Van de 550 uitzendbureaus waar de Arbeidsinspectie vorig jaar een kijkje heeft genomen, beschikten 156 over een branchecertificaat. Bij 11 procent van hen werden overtredingen geconstateerd.

Verder heeft de Arbeidsinspectie vierhonderd bedrijven bezocht die tijdelijke krachten inhuren. Bij 22 procent van de ondernemingen werden uitzendkrachten aangetroffen voor wie de benodigde werkvergunning ontbrak. Bij 150 gevallen klopte iets niet met de administratie, bijvoorbeeld dat een kopie van het identiteitsbewijs ontbrak of de geldigheid daarvan was verstreken.