AMSTERDAM - Het gemeentelijk vervoersbedrijf GVB in Amsterdam heeft een boete gekregen van 1,4 miljoen euro, omdat de kwaliteit achterblijft. De boete is opgelegd door het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). Vooral op het gebied van reizigersinformatie houdt het GVB zich niet aan de afspraken, maakte het ROA maandag bekend.

Zo bleek halte-informatie niet of niet tijdig aanwezig te zijn, vooral rond de invoering van de nieuwe dienstregeling in mei. In de trams waren onvoldoende lijnennetkaarten verkrijgbaar en de folders van de zomerdienstregeling zijn te laat verspreid en waren enige tijd niet beschikbaar. In metro's ontbraken lijnennetkaarten en werkte het afroepsysteem voor de haltes niet altijd.

Uitval

Ook op andere punten constateerde het ROA tekortkomingen. Deze hebben onder meer te maken met punctualiteit, de schoonheid van de voertuigen en uitval van de ritten. Het ROA zal later bepalen of voor deze zaken ook een boete wordt uitgedeeld.

Uit de onderzoeken blijkt ook dat het GVB op het gebied van sociale veiligheid juist beter is gaan presteren. Dat is vooral in de metro en de metrostations te zien, waar het vervoersbedrijf overal camera's heeft opgehangen. Het ROA beloont het GVB hiervoor met een bonus van 400.000 euro.

Steekproeven

Het ROA heeft per 1 januari de concessie voor het openbaar vervoer in Amsterdam verleend aan het GVB, met een looptijd tot 31 december 2008. De vervoerder dient zich tijdens deze periode te houden aan minimale kwaliteitseisen. Door de inzet van gespecialiseerde bureaus, steekproeven en reacties van reizigers onderzoekt het ROA regelmatig of het GVB zich aan die eisen houdt.

Het GVB gaat de interne procedures rond de invoering van een nieuwe dienstregeling verbeteren, aldus een woordvoerder. Volgens het bedrijf waren er "technische tegenslagen" bij het wijzigen van de gegevens van de dienstregeling. De kwaliteitseisen van de reizigersinformatie zijn strenger geworden sinds 1 januari, aldus de zegsman.

Reizigersvereniging Rover vindt de boete aan de lage kant in vergelijking met de rijksbijdrage aan het GVB. De boete bedraagt ongeveer 1 procent van die bijdrage. "Juist op het moment dat er voor de ov-gebruiker veel veranderde qua routes van buslijnen en vertrektijden, lukte het het GVB niet om voor goede reisinformatie te zorgen", aldus voorzitter Rikus Spithorst. "Bij grote veranderingen hoort deze informatie pico bello geregeld te zijn."

Onderhoud

Het GVB kwam onlangs in het nieuws in verband met het onderhoud van haar stadsbussen. Keuringsinstantie Dekra constateerde dat het wagenpark "in matige tot redelijke staat" verkeerde en riep het vervoersbedrijf op snel het onderhoud op te schroeven. Het GVB beloofde daarna beterschap en ging het wagenpark strenger controleren.