SINGAPORE - Jongeren spelen de komende jaren een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van arme landen. Het is van groot belang om juist nu in hen te investeren omdat zo de wereldwijde armoede beter kan worden bestreden. Door onder meer betere scholing zullen jongeren beter in staat zijn hun eigen toekomst en die van hun kinderen veilig te stellen.

Dat staat in het zogeheten World Development Report (WDR) 2007 dat zaterdag door de Wereldbank is gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die momenteel in Singapore wordt gehouden. Het WDR behandelt elk jaar een bepaald thema met betrekking tot de ontwikkeling van arme landen.

Volgens de opstellers van het rapport tellen de ontwikkelingslanden momenteel 1,3 miljard jongeren, in de leeftijd van twaalf tot 24 jaar. Het cijfer is nog nooit zo hoog geweest en zal de komende jaren nog groeien. Voor jongeren en het land waarin ze wonen is het van groot belang dat ze uiteindelijk aan de slag kunnen en daarvoor worden klaargestoomd. Niet alleen onderwijs maar ook goede gezondheidszorg is in dat kader van groot belang.

Scholing

Uit het rapport blijkt dat steeds meer kinderen in ontwikkelingslanden naar de lagere school gaan. De stap naar de middelbare school is in veel gevallen minder vanzelfsprekend. Bovendien valt de kwaliteit van het lager onderwijs soms tegen. "Sommige kinderen in Bangladesh zijn niet in staat na zes jaar onderwijs een simpele zin op te schrijven", aldus het rapport.

Onvoldoende scholing vormt volgens de opstellers een belemmering voor verdere economische ontwikkeling. Bedrijven zien het gebrek aan scholing als hinderpaal voor hun eigen activiteiten in de betrokken landen. Volgens de Wereldbank kunnen 130 miljoen mensen van 15 tot 24 jaar niet lezen of schrijven.

Kansen

Een betere scholing werkt op allerlei manieren door. Mensen gaan zich meer op hun eigen kansen storten en besteden daardoor meer aandacht aan gezinsplanning. Daardoor neemt de kans op grote gezinnen af en zorgen ze dat hun eigen kinderen ook weer betere kansen hebben. Als dit proces echter niet goed op gang komt, zullen veel jongeren de boot missen met alle sociale spanningen van dien, aldus het rapport.