NOORDWIJKERHOUT - Hoogopgeleide, talentvolle Marokkaanse jongeren bewijzen volgens staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) dat ze beeldvorming kunnen doorbreken. Uit het project 'Marokkaans talent' is gebleken dat ze na een steuntje in de rug werkgevers afhelpen van vooroordelen. Daarom komt er met steun van de bewindsman een breder nieuw project, ook voor Turken en jongeren met andere culturele achtergronden.

Dat maakte Van Hoof vrijdag bekend tijdens een bijeenkomst over Marokkaans talent, dat is opgezet door het kenniscentrum De Baak van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum. Een half jaar lang zijn ruim dertig hoogopgeleide Marokkanen gekoppeld aan twintig leidinggevenden van grote werkgevers, zoals TPG, KPN, Nuon en de gemeente Utrecht.

Dankzij die 'kruiwagens' kregen de talenten de kans een netwerk op te bouwen, waarmee ze ook andere jongeren kunnen helpen. De werkgevers leren op hun beurt mee te gaan in een veranderende samenleving.

Levend bewijs

Vooralsnog zijn zes of zeven van de talenten, van wie een deel nog in de afstudeerfase zit, inmiddels aan het werk. "U bent het levende bewijs dat beeldvorming kan worden doorbroken", stelde Van Hoof. "Maar u hebt ervaren dat dat niet vanzelf gaat. Dat een goed afgeronde studie niet automatisch een goede baan oplevert.

En dat een vermeende slechte reputatie het je behoorlijk moeilijk kan maken bij het vinden van een stageplaats of startfunctie. Belemmeringen die autochtone jaargenoten misschien veel minder zullen ervaren."

De bewindsman wees de talenten op hun voorbeeldfunctie en benadrukte de noodzaak om andere Marokkaanse jongeren te overtuigen van het nut van een goede opleiding, omdat het kansen vergroot.

Opleiding

Eerder deze week zei Van Hoof dat een te laag opleidingsniveau de belangrijkste reden is dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden. De werkloosheid onder deze groep jongeren is niet alleen hoger dan die onder autochtonen, maar ook ten opzichte van andere veel allochtonen.

Hoeveel Van Hoof uittrekt voor het vervolgproject van De Baak en Forum, hangt af van de opzet ervan. Eerder dit jaar reserveerde hij een half miljoen euro om jongeren uit etnische minderheden te helpen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Uit dat potje kreeg ook Marokkaans talent steun.