DEN HAAG - Het ministerie van Volksgezondheid moet met glasheldere regels komen voor het gebruik van claims op levensmiddelen. Dat bepleit de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in een rapport dat vrijdag werd gepubliceerd.

Fabrikanten proberen via claims klanten te lokken, bijvoorbeeld door te beweren dat hun product gezond is of dat het een bepaalde voedingswaarde heeft. De VWA onderzocht in juni vorig jaar 175 voedingsmiddelen op het gebruik van claims. In totaal werden er 235 van dit soort lokkertjes aangetroffen op de verpakkingen.

De meeste claims, 157 stuks, hadden betrekking op de voedingswaarde. Zes op de tien beweringen over de voedingswaarde gingen over de aanwezigheid van vet in het product.

Melding

Veel artikelen in de schappen van de supermarkt zouden volgens de fabrikanten weinig tot geen vet bevatten. De VWA constateert dat deze fabrikanten doorgaans geen melding maken van de soms overvloedige aanwezigheid van andere 'ongunstige' ingrediënten in het product, zoals suiker.

Volgens de VWA zijn er op het moment diverse levensmiddelen waarop voedingswaardeclaims staan die niet voldaan aan de eisen van de wet. Tijdens het onderzoek traden VWA-inspecteurs dertien keer op tegen oneigenlijke claims.

Medicijnen

In het rapport onderscheidt de VWA vier soorten claims: voedingswaarde, gezondheid, medisch en overig. Medische claims mogen alleen worden gebruikt op medicijnen en zijn dus verboden voor levensmiddelen. Beweringen over medische effecten komen zelden voor op eten en drinken. De VWA ondernam tijdens het onderzoek een keer actie tegen een producent die een medische claim op een product had geplaatst.

Een op de drie aangetroffen claims past in de categorie overig. Deze beweringen zijn volgens de VWA "vaak vaag en betekenisloos, zoals : 'perfect geschikt voor de verantwoorde lekkere trek', of: 'draagt bij aan een evenwichtige voeding'. Dit soort claims kan verwarring wekken bij de consument of zelfs misleiden.

Verboden

Een Europese verordening voor claims moet de huidige wetgeving op termijn gaan vervangen. Het is nog onduidelijk of de 'overige' claims verboden worden. De VWA vindt dat het ministerie van Volksgezondheid in Nederland er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe claimwetgeving niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.