DEN HAAG - Doordat er minder verkeersongelukken gebeuren, hoeven verzekeraars minder schade uit te keren. Dat komt hun financiële resultaten dit jaar ten goede, verwacht het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar keerden de verzekeraars nog ongeveer 3 miljard euro aan weggebruikers uit. Dat neemt dit jaar met 115 miljoen euro af.

Deze afname compenseert de verwachte daling van de premie-inkomsten van 45 miljoen euro, aldus de brancheorganisatie vrijdag.

Rotondes

Het verbond denkt dat onder meer het groeiend aantal rotondes bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Automobilisten rijden voorzichtiger over een rotonde dan over een kruising. De verzekeraar Centraal Beheer Achmea zei in juni nog dat ook de vele files en de wegwerkzaamheden minder ongelukken opleveren.

Ondanks deze meevaller staat het financiële resultaat van alle verzekeraars volgens het verbond onder druk. Consumenten gebruiken steeds vaker het internet om premies te vergelijken. Daardoor is de concurrentie toegenomen. Het resultaat van de verzekeraars komt volgens de brancheorganisatie dit jaar 110 miljoen euro lager uit dan de 11,2 miljard euro vorig jaar.

Om winstgevend te kunnen blijven, moeten verzekeraars proberen de schadelast te beperken. Dat kan onder meer door een strenger acceptatiebeleid, stelt het verbond. Mensen die geregeld schade hebben, kunnen mogelijk moeilijker een verzekeraar vinden. Ook moeten verzekeraars volgens de brancheorganisatie meer aandacht schenken aan preventie van schade.