DEN HAAG - De kwaliteit van de zorg komt ernstig onder druk te staan door personeelsgebrek. De overheid moet daarom snel maatregelen nemen om het werk van verzorgende aantrekkelijk te maken. Dat concludeert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een rapport dat donderdag is gepresenteerd.

De raad pleit, bijvoorbeeld, voor gratis kinderopvang voor verzorgenden, ook al werken ze maar een aantal uren of dagen per week, prestatiebeloning en betere opleiding. De overheid zou veel meer moeten doen aan het voorkomen van ziektes zodat ouderen langer zelfstandig, zonder hulp, kunnen leven.

Het aantal mensen dat een beroerte krijgt, zal bij ongewijzigd beleid in 2020 gestegen zijn met 30 procent. De meeste patiënten herstellen niet volledig van een beroerte en hebben daarna vaak intensieve verzorging nodig. Als mensen worden aangemoedigd om bijvoorbeeld gezond te eten en te leven, is de kans op een beroerte kleiner, zegt de RVZ.

Dementen

Het aantal dementen zal volgens de prognoses in 2050 zijn verdubbeld tot ruim 400.000. Ook dementen hebben intensieve begeleiding nodig. De RVZ verwacht dat de komende decennia ongeveer 700.000 extra verzorgenden nodig zullen zijn om alle benodigde hulp te bieden.

De raad voorspelt voor de komende decennia al een groot probleem omdat het extra personeel simpelweg niet gevonden zal worden. Zeker niet als de economie goed draait en er volop banen buiten de zorg te vinden zijn. De problemen zullen in de jaren daarna aanhouden.

Belasting

De raad doet ook de suggestie om via belastingmaatregelen mensen aan te moedigen persoonlijk dienstverlener te worden in dienst van ouderen en zieken. Deze zorg zal per saldo goedkoper zijn dan de relatief dure zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, verwacht de RVZ.

Mocht de overheid er niet in slagen om oplossingen te bieden voor het zorgprobleem, dan voorziet de RVZ dat ouderen naar het buitenland zullen uitwijken waar wel personeel te vinden is. Ook zou het kunnen zijn dat kinderen buitenlandse oppas inhuren om voor hun ouders te zorgen.

Druk

De kwaliteit van de zorg staat nu al onder druk. De RVZ verwacht dat de problemen door het personeelsgebrek alleen maar groter zullen worden.